HomeKoninklijke Kentalis › Onderzoek en diagnostiek voor mensen met beperkingen in horen of communiceren
Zoom:

Onderzoek en diagnostiek voor mensen met beperkingen in horen of communiceren

Doel

Ieder mens is uniek. Niet alleen qua uiterlijk, maar ook qua persoonlijkheid, gezondheid, ontwikkeling en situatie. Wat voor de één de beste zorg of het juiste onderwijs is, hoeft voor een ander niet zo te zijn. Daarom is het belangrijk om nauwkeurig te onderzoeken waarom iemand niet goed praat, hoort of contact maakt. Hoe is het gesteld met het gehoor en het zien? Met het spreken en de taalvaardigheid? Is er wel sprake van een taalachterstand of gaat het om een achterstand in de algemene ontwikkeling? Zijn er misschien lichamelijke of medische problemen? En hoe zit het met de situatie thuis, op school of op het werk? Communicatie is afhankelijk van een heleboel factoren. Kentalis heeft de expertise en de specialismen in huis om een vraag of probleem scherp in beeld te brengen en een passende oplossing te bieden. In teamverband (logopedist, psycholoog, (ortho)pedagoog, audioloog) wordt toegewerkt naar een volledige diagnose en een deskundig advies.


Locatie (-s) waar u terecht kunt:

Kentalis Werkpad
Bezoekadres: Hoogstraat 21
Postadres: Postbus 115, 5270 AC Sint-Michielsgestel
Telnr.: 073 558 83 96
E-mail: info@werkpad.nl
Webs.: www.werkpad.nl

Route / kaart
Doelgroep

- voor alle leeftijden
Gegevens ingevoerd: 16-9-2009 12:14:41
Laatste wijziging: 11-1-2023 10:24:18

Koninklijke Kentalis

Bezoekadres:
Van Vollenhovenlaan 659-661
3527 JP Utrecht

Postadres:
Postbus 89
3500 AB Utrecht

Telefoonnummer: 0800 53 68 25 47

E-mailadres: info@kentalis.nl

Website: www.kentalis.nl


Route / kaart:


Doelstelling of kernactiviteit:
Kentalis ondersteunt mensen die slechthorend, doof of doofblind zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of communicatief meervoudige beperking hebben. Kentalis vindt het belangrijk dat zij kunnen communiceren met anderen, worden begrepen en kunnen meedoen aan de samenleving. Daarom biedt Kentalis onderzoek, diagnostiek, zorg, speciaal onderwijs, ambulante begeleiding bij reguliere scholen en werkbegeleiding. Kentalis is er voor ouders, familieleden en professionals.

Belangrijkste doelgroepen:
Kentalis is er voor mensen die een taalontwikkelingsstoornis hebben of slechthorend, doof of doofblind zijn, ook als zij meerdere beperkingen hebben. Sommige hebben een andere thuistaal.